Hùng Châu
Liên hệ: 0949 852 389

Đá ong làng cổ Sơn Tây

Các công trình đá ong được xây dựng gần đây

Cận cảnh khai thác đá ong truyền thống